Cột Cờ Inox TinTa Làm Bằng Inox Gì?

Cột Cờ Inox TinTa Làm Bằng Inox Gì?

Cột Cờ Inox làm bang inox gì: Câu hỏi này thường ngày các tư vấn kỹ thuật của Inox TinTa thường nhận được rất nhiều. Khi cần tư vấn về cột cờ inox thì khách hàng thường hỏi. Cột Cờ Inox Của TinTa Sản Xuất làm bằng inox inox gì? 

Với nội dung mà bạn đang tham khảo thì cột cờ inox TinTa sản xuất mà bạn đang quan tâm có nhiều mẫu mã và kiểu dáng thiết kế khác nhau nhưng chung lại là làm bằng vật liệu inox 304 hoặc bằng inox vàng, cũng có thể bằng inox 301 tùy theo nhu cầu khách đặt mà TinTa giá công sản xuất.

Cột Cờ Inox chủ yếu là cột cờ inox 304. Cột Cờ được làm từ các vật liệu inox 304 nên gọi là Cột Cờ Inox 304. Để gia công sản xuất cột cờ, nếu dùng vật liêu là inox 201 thì sản phẩm sẽ có tên gọi là Cột Cờ Inox 201, và vật liêu là inox 304 để gia công sản xuất cột cờ thì sản phẩm sẽ có tên gọi là Cột Cờ Inox 304.

Cột Cờ Inox TinTa; Vậy Cột Cờ Inox TinTa là do Công ty Cổ Phần Inox TinTa sản xuất gia công, thi công lắp đặt nên có tên là Cột Cờ Inox TinTa.

Nhưng nếu chúng ta vẫn dùng vật liêu là inox 316 để gia công sản xuất cột cờ thì sản phẩm cột cờ sẽ có tên gọi là Cột Cờ Inox 316. Ngoài ra có một dòng inox cao cấp rất ít được sử dung làm cột cờ do giá thành vật tư qua cao đó là inox 316. 

Xem chi tiết cột cờ inox tại www.cotcoinox.vnwww.cotco.vn

Comments