Thiết Kế Cột Cờ Trường Học

Thiết Kế Cột Cờ Trường Học. Thiết Kế Cột Cờ Trường Học bang Inox. Thiết Kế Cột Cờ Trường Học không như thiết kế cột cờ cho các công ty, cột cờ cho các doanh nghiệp mà cột cờ trường học có một mẫu quy chuẩn riêng. Theo quy định về treo cờ thì các trường học hay UNBD xã, phường khi treo cờ bắt buộc phải có treo cờ Tổ Quốc. Nhưng thực tế cờ Tổ Quốc phải có cờ Đảng, mà nếu thiết kế cờ Tổ Quốc treo riêng và cờ Đảng treo riêng trên hai cột thì thật là không ổn. Để hợp lý hơn thì thiết kế cờ Đảng và cờ Tổ Quốc cùng treo trên một côt nhưng trên đỉnh cột cờ chia ra thành hai tay dạng chữ T. Vây là vừa cờ Đảng và cờ Tổ Quốc cùng treo trên một cột nhìn rất ấm áp.
Thiết kế cột cờ trường học cũng vậy. Các trường học treo lá cờ Đảng và lá cờ Tổ Quốc nên việc thiết kế cột cờ trường học sẽ như cột cờ dùng trong các cơ quan nhà nước. Như vậy thiết kế cột cờ trường học có thể dùng mẫu thiết kế của các khối cơ quan nhà nước để sử dụng.
Bản vẽ thiết kế cột cờ trường học và chi tiết tính toán thiết kế chi tiết ...xem thêm

Thiết kế cột cờ trường học.
Bản Vẽ Thiết Kế cột cờ inox Xem thêm tại
Comments